Küta säästlikult ja nii, et ei ohusta tervist!
 • Küta kuivade puudega
   
 • Väldi liigset kütmist
   
 • Tuli süüta ülevalt
   

 • Prügi ei sobi põletamiseks


Lisainfo Keskkonnaministeeriumi kodulehelt https://kutaoigesti.ee/et/

Küttekollete tuleohutus

Igal talvel on kahjuks tuleõnnetusi, mille on põhjustanud üleköetud või järelevalveta jäetud küttekolded.
Tulest alguse saanud õnnetusi on lihtne ennetada, kui oskad ohtu hinnata ning märkad probleemseid kohti.


Kütteperioodi eel ja ajal pea meeles, et:
 

 • sinu kui omaniku kohustus on hoida hoone korsten ja tahmalõõrid pragudeta ja puhtad.
   

 • Pliiti, maja- või saunaahju tuleb kütta mõõdukalt. Liigkütmine on hoonete süttimise üks levinumaid põhjuseid.
   

 • Sina vastutad, et su kodu elektrijuhtmestik ja elektriline kodutehnika oleks terved ja korras.
   

 • Suitsuandur aitab sul avastada tulekahju selle alguses.
   

 • Sa ei tohi jätta kütte- ja soojendusseadmeid (pliite, ahje, katlaid, soojapuhureid jms) järelevalveta.
   

 • Ära sulata külmunud torustikku lahtise tulega.


Puiduküttega püsielamus tuleb kütteseadmeid ja lõõre puhastada kaks korda aastas. Hooajalises elamus peab korstnapühkija käima üks kord enne kütteperioodi algust. Gaasikütteseadmeid tuleb puhastada üks kord aastas. Puhastamissagedus peab välistama tahmapõlengu ohu.

Ahju peaks kütma kvaliteetse halupuuga. Kui küttekoldesse visatakse halva kvaliteediga küttematerjale (okaspuu, pinnud jne), tuleb küttekeha tihedamini hooldada.

 

Küttesüsteemi tohib ehitada pottsepp, kellel on kutsetunnistus. Selle kehtivust tuleb enne töö tellimist kindlasti kontrollida kutsekoja kodulehel.

 

Pottseppade kontakte on võimalik leida üle Eesti lehelt  www.pottsepad.ee

Küttesüsteemide tuleohutus

Juhendmaterjal, mis käsitleb tahkkütusel töötava ahju, kamina, pliidi või muu tahkekütusel töötava kütteseadme ning korstna ja ühenduslõõri ehitamist või paigaldamist. Loe täpsemalt siit 

Tuleohutuskontroll


Päästeameti üheks ülesandeks on teostada järelevalvet olemasolevate hoonete ohutuse hindamiseks, selleks viiakse vastavalt ohuprognoosile läbi ohutusülevaatused kogu Eesti territooriumil. Loe edasi siit 

Meelespea! Pottsepa teenuse tellimisel palun arvesta!

 

Välitööd nagu korstnapitside ladumine ja remontimine pealpool katust on võimalik teostada kuni 0 kraadi juures. Miinuskraadidega ei saa pottsepp anda tööle garantiid. Välistööd on soovitav planeerida ajavahemikku aprill-oktoober. 

 


 

Teostan töid kompleksteenustena, mis sisaldavad kliendi vajaduste väljaselgitamist, toote-teenuse tutvustamist, objekti võimaluste- ja ehitusliku dokumentatsiooniga tutvumist, parimate võimalike lahenduste pakkumist, vajadusel materjalidega varustamist, kütteseadmete konstrueerimist ning ehitust, objekti koristamist ja üleandmist, konsultatsiooni ja nõustamist.