top of page
Eriehitustööd

 • Müüri- ja maakivi ladumine
   

 • Puhasvuuk müüritise ladumine
   

 • Maakivi ladumine
   

 • Savi-, kild- ja betoonikivist katuse valmistamine.
   

 • Korstnate ladumine ja pottsepatööd

IMG_20210205_142357.jpg

Saarehitus

Saarehitus

Floor Adhesive for Tiling

Saarehitus

Beautiful Bathroom

Saarehitus

Plaatimistööd 
 
 • Pindade ettevalmistamine

  1. Pindade puhastamine
  Puhastan isoleeritavad pinnad. Vajadusel täidan praod ja likvideerin pinna ebatasasused. Vajadusel eemaldan viimistletavatelt pindadelt eelnevad viimistluskihid, pesen pinnad sobiva vahendiga ja töötlen antiseptikuga.


  2. Paigaldan krundi ja hüdroisolatsiooni plaaditavatele pindadele
   

 • Pindade plaatimine

  1. Valmistan ette pinnad
  2. Koostan plaadi jaotuskavandi 
  3. Plaadin pinnad  keraamiliste- ja kiviplaatidega
  4. Vuugin plaaditud pinnad
  5. Plaaditud pinnad kaitsen võimalike kahjustuste eest
  6. Remondin plaaditud pindasid 
  7. Parandan töö käigus tekkinud vead

Teostan töid kompleksteenustena, mis sisaldavad kliendi vajaduste väljaselgitamist, toote-teenuse tutvustamist, objekti võimaluste- ja ehitusliku dokumentatsiooniga tutvumist, parimate võimalike lahenduste pakkumist, vajadusel materjalidega varustamist, kütteseadmete konstrueerimist ning ehitust, objekti koristamist ja üleandmist, konsultatsiooni ja nõustamist.

bottom of page