top of page
Plaatimistööd 
 
 • Pindade ettevalmistamine

  1. Pindade puhastamine
  Puhastan isoleeritavad pinnad. Vajadusel täidan praod ja likvideerin pinna ebatasasused. Vajadusel eemaldan viimistletavatelt pindadelt eelnevad viimistluskihid, pesen pinnad sobiva vahendiga ja töötlen antiseptikuga.

  2. Paigaldan krundi ja hüdroisolatsiooni plaaditavatele pindadele
   

 • Pindade plaatimine

  1. Valmistan ette pinnad
  2. Koostan plaadi jaotuskavandi 
  3. Plaadin pinnad  keraamiliste- ja kiviplaatidega
  4. Vuugin plaaditud pinnad
  5. Plaaditud pinnad kaitsen võimalike kahjustuste eest
  6. Remondin plaaditud pindasid 
  7. Parandan töö käigus tekkinud vead

Floor Adhesive for Tiling

Saarehitus

Floor Tile Installation

Saarehitus

Kaminahjude, soojmüüride ja lesode plaatimine, sanitaar- ja pesuruumide plaatimine, tööstusruumide plaatimine, treppide plaatimine, rõdude plaatimine, looduskivitööd

Teostan töid kompleksteenustena, mis sisaldavad kliendi vajaduste väljaselgitamist, toote-teenuse tutvustamist, objekti võimaluste- ja ehitusliku dokumentatsiooniga tutvumist, parimate võimalike lahenduste pakkumist, vajadusel materjalidega varustamist, kütteseadmete konstrueerimist ning ehitust, objekti koristamist ja üleandmist, konsultatsiooni ja nõustamist.
 

bottom of page