Tere tulemast Saarehituse veebilehele.

Põhitegevusalaks on pottsepa teenuse pakkumine.

Ehitan ja renoveerin süsteemselt püsivaid küttesüsteeme.

Lisaks on võimalik tellida ka müüri- ja maakivi ladumise ning remonditöid.

Pakun kompleksteenust, mis hõlmab: 

 

 • kliendi vajaduste väljaselgitamist,

 • toote-teenuse tutvustust,

 • parimate võimalike lahenduste pakkumist,

 • vajadusel materjalidega varustamist, kütteseadmete konstrueerimist ning ehitust. 


Saarehituse OÜ visioon on olla tunnustatuim ja nõutuim kütte ning soojuse täisteenus Põlva- ja Võrumaal.

Pottsepateenus
 

 • Korstnate, pliitide, sise- ja välikaminate, ahjude ja muude müüritiste ladumine ning parandamine.

 • Klassikalised ühekordse soemüüriga Eesti pliidid.

 • Lihtsamad massiivkestaga tellisahjud või kaminahjud.

 • Lihtsamad, osaliselt lisavoodrita kaminad.

 • Kütteseadmete viimistlus.

 • Arvutuslikult saadud parameetritele ja vastavalt lähteandmetele kaasaegsed ning ökonoomsed kütteseadmed.

 • Lääne-Euroopas tunnustatud konstruktsioonid ja materjalid. Efektiivse põlemisega ning igas küljes lisaõhukanalite- ja koldega ahjud, kaminashjud, pliidid, kaminad.

 • Kvaliteetsed ilmastikukindlad, raudbetoon mütsiga korstnapitsid.

  Kütteseadmete ja süsteemidega kaasneb 2-aastane garantii. 

  Pottsepateenust teostab Üllar Saar,
  kes omab
  Pottsepp-sell 3 tase Kutsetunnistus nr 111753 ja on liige MTÜ Eesti Pottsepad
   

Korstnaotsad
Pliit
Korstnaots
Krohvitud ahi
Maanteemuuseum
ahi
Pliit - soojamüür - leso
Pliit - soojamüür - leso
Eraisiku korsten 2016 sügis
Lode kollase kivi - korstnaots
Lode punase kivi korstnaotsad
Maanteemuuseum_Varbusel_Põlvamaal_Korstnad
Korsten
Ahi
Korsten
kaevuümbris
Tänavakivid
Tsiistre Seltsimaja
Korsten

Küttekollete tuleohutus

 

Igal talvel on kahjuks tuleõnnetusi, mille on põhjustanud üleköetud või järelevalveta jäetud küttekolded.
Tulest alguse saanud õnnetusi on lihtne ennetada, kui oskad ohtu hinnata ning märkad probleemseid kohti.

 

Kütteperioodi eel ja ajal pea meeles:

 • Sinu kohustus on hoida hoone korsten ja tahmalõõrid pragudeta ja puhtad.

 • Pliiti, maja- või saunaahju tuleb kütta mõõdukalt. Liigkütmine on hoonete süttimise üks levinumaid põhjuseid.

 • Sina vastutad, et su kodu elektrijuhtmestik ja elektriline kodutehnika oleks terved ja korras.

 • Suitsuandur aitab sul avastada tulekahju selle alguses.

 • Sa ei tohi jätta kütte- ja soojendusseadmeid (pliite, ahje, katlaid, soojapuhureid jms) järelevalveta.

 • Ära sulata külmunud torustikku lahtise tulega.


Puiduküttega püsielamus tuleb kütteseadmeid ja lõõre puhastada kaks korda aastas. Hooajalises elamus peab korstnapühkija käima üks kord enne kütteperioodi algust. Gaasikütteseadmeid tuleb puhastada üks kord aastas. Puhastamissagedus peab välistama tahmapõlengu ohu.

Ahju peaks kütma kvaliteetse halupuuga. Kui küttekoldesse visatakse halva kvaliteediga küttematerjale (okaspuu, pinnud jne), tuleb küttekeha tihedamini hooldada.

Küttesüsteemi tohib ehitada pottsepp, kellel on kutsetunnistus. Selle kehtivust tuleb enne töö tellimist kindlasti kontrollida kutsekoja kodulehel. Pottseppade kontakte on võimalik leida lehelt  www.pottsepad.ee

Küttesüsteemide tuleohutus

 

Juhendmaterjal, mis käsitleb tahkkütusel töötava ahju, kamina, pliidi või muu tahkekütusel töötava kütteseadme ning korstna ja ühenduslõõri ehitamist või paigaldamist. Loe lähemalt siit 

Päringud ja tööde tellimused võtan vastu

Tel +372 5151 643   
yllar.saar@gmail.com

või saada otse kõrvalpool oleva vormi kaudu

Rekvisiidid
Saarehitus OÜ
Aadress Uus 9, Põlva, Põlvamaa, 63304
Registrikood 14050237

LHV Pank EE227700771002027747